Tipy a návody

Další články

Nevíte, zda podnikat jako fyzická či právnická osoba?

V začátcích podnikání většinou lidé stojí před otázkou, zda v podnikání vystupovat jako fyzická osoba, tedy OSVČ, nebo zda zvolit formu osoby právnické, tedy s.r.o. Obecně lze říci, že OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečně činné, podléhají při svém podnikání menší regulaci od státu, tudíž nejsou tolik zatížené byrokracií a papírováním. Jaké jsou další výhody, případně nevýhody těchto forem podnikání?

Od Michaela Šišková27. 11. 2020 | 3 min čtení

Další články

Podpora FakturaOnline.cz

FakturaOnline.cz, nástroj pro snadnou a rychlou online fakturaci, jehož hlavním cílem je usnadnit proces vystavování faktur, má kromě klasické webové sekce nejčastěji kladených otázek, také dobře fungující servisní systém podpory.

Od Michaela Šišková 9. 10. 2020 | 6 min čtení

Další články

Lhůty pro povinnou archivaci faktur pro podnikatele v ČR

Každý podnikatel, který vykonává svou činnost poskytováním služby, prodejem apod. musí také dodržovat spoustu byrokratických povinností spojených s fakturací. Nejen samotné vystavování faktur podléhá různým pravidlům pro plátce i neplátce DPH, ale rozdíl je také v podmínkách jejich archivace.

Od Michaela Šišková 9. 9. 2020 | 3 min čtení