FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online. Za 30 vteřin.
Ostatní

Datová schránka: Jaké jsou její výhody a nevýhody, jak si ji zařídit?

Datová schránka je elektronické úložiště určené pro odesílání a doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné správy a podnikajícími fyzickými či právnickými osobami. Pro podnikatele je nepovinná a zřídit ji lze na žádost fyzických osob.

Podmínky používání datové schránky

Datové schránky u nás byli zavedené v roce 2010 s účelem zjednodušení komunikace mezi podnikateli a úřady a společně s tím bylo postupně během pár let vydáno i několik vyhlášek upravujících jejich fungování. 

Mezi ty nejvýznamnější patří pro veřejné instituce povinnost posílat dokumenty elektronicky do datové schránky, má-li ji adresát zřízenou. A tím pádem platí také pro adresáty povinnost jejich vyzvednutí. Zároveň ji musí fyzické či právnické osoby využívat k podání všech přehledů, daňových přiznání a dalších. V případě podání nějakého dokumentu v papírové formě, místo té elektronické, tak hrozí pokuty. 

Každá podnikajcí fyzická osoba má možnost zřídit si jednu datovou schránku. I zde lze najít pár vyjímek, mezi které patří advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. Těm jsou zřizovány datové schránky, které se nazývají “profesní”. 

Zabezpečení a přístup do datové schránky

Veřejná správa zřizuje také informační systém datových schránek (ISDS), kde jsou uloženy všechny údaje o datových schránkách (jejich počet, uživatelé, přístupy a další). Tyto údaje nejsou veřejně přístupné a samozřejmě nemá ani provozovatel systému možnost nahlédnout do obsahu jednotlivých schránek. 

Všichni uživatelé si mohou vybrat z několika možností zabezpečení své schránky. Samozřejmostí jsou přístupové údaje (jméno a heslo). 

Zřízení datových schránek

Nejen zřízení, ale také využívání datových schránek je pro uživatele bezplatné, stejně jako odesílání doporučené korespondence. 

Schránku je možné zařídit nejen osobním nebo poštovním podáním žádosti na ministerstvu vnitra. Elektronickým zasláním žádosti na [email protected], ale také na každém Czech POINTu či obecních a městských úřadech. Vždy je nutné mít žádost podepsanou, případně ověřenou. 

Mezi další náležitosti patří: 

  • Jméno, příjmení 
  • Rodné příjmení
  • Den, měsíc a rok narození
  • Místo a okres narození, 
  • Státní občanství (pokud není daná osoba občanem ČR)
  • IČO
  • Úředně ověřený podpis 

Výhody datové schránky 

  • Snížení byrokracie a úspora času pro podnikatele, 
  • Jistota okamžitého dodání zprávy při odeslání i při příjmu, 
  • Jednodušší možnost podání daňového přiznání a přehledů DPH, 

Zkušenosti podnikatelů s využíváním datové schránky 

FakturaOnline.cz se zeptala za čtenáře pár podnikatelů, jaké jsou jejich zkušenosti s datovou schránkou. S jejím zakládáním a ovládáním. 

S datovou schránkou se minimalizují cesty na úřady, všechno jde vyřešit v klidu doma. Nevýhodou je velmi složité hledání odeslaných dokumentů a formát příloh, které jsou většinou převedeny do xml formátu, který si každý jen tak neotevře. Co se týče zakládání, bylo hodně přehledné a neintuitivní a přihlašování je také nepřehledné. 

Petr, podnikatel 

Pro mě je výhodou možnost vyřešit vše hned a nemusí jezdit několik set kilometrů do místa svého trvalého bydliště, abych si vyzvedl dopis na poště. Stejně tak tam nemusím vozit fyzicky daňové přiznání. A o podávání kontrolních hlášení k DPH každý měsíc ani nemluvím, bez datové schránky by to nebylo realizovatelné. 

Michal, podnikatel 

Začněte fakturovat ZDARMA na FakturaOnline.cz
Vystavit fakturu