FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online. Za 30 vteřin.

Co stihnout před koncem roku - tipy pro podnikatele

Co stihnout před koncem roku - tipy pro podnikatele

Konec roku pomalu klepe na dveře a už teď nevíte, co dřív? Inspirujte se našimi tipy a zvládněte toto hektické období co nejlépe.

Kontrola účetnictví

Před koncem roku je potřeba provést kontrolu účetnictví neboli tzv. audit, kdy se ověřují finanční výkazy. Účetnictví musí být vedeno poctivě a řádně, protože jedině tak lze správně řídit podnik a vykonávat strategická rozhodnutí. Roční uzávěrka je pak procesem kontroly, odsouhlasení a ověření, zdali všechny transakce jsou správně zaúčtovány. 

Pro podnikatele je mnohem důležitější sledovat výnosy a náklady než příjmy a výdaje. Každý podnikatel by měl pravidelně sledovat cashflow výnosů a nákladů a na základě dat z účetnictví vyvíjet další strategické kroky.

Daně

Na konci roku je potřeba uzavřít účetnictví a s tím se pojí podání daňového přiznání a přehledů na sociální a zdravotní pojišťovnu. Na konci roku je velmi hektické období a mnohdy podnikatelé řeší daňové přiznání na poslední chvíli. Začněte tyto povinnosti řešit s předstihem bez stresu. Ačkoliv daňové přiznání lze podat až do 1. dubna, je dobré tuto administrativu vyřešit co nejdříve. 

Investování 

Na konci roku dochází k rozdělování zisku v podniku a ideální je část zisku investovat. Pouze při investování do vlastního podnikání lze dosahovat vyšších výnosů a být na trhu úspěšnější. Investování je ovšem důležité nejen přímo do podnikání, ale i do dalších oblastí, aby byla provedena co nejlepší diverzifikace a byl tak zajištěn pasivní příjem. V dnešní době vysoké inflace je obzvláště důležité peníze nedržet na účtu, ale rozumně investovat.

Stanovení strategie

Dosáhli jste vašich stanovených cílů? Zhodnoťte, jak se vám po celý rok dařilo a stanovte si cíle pro rok následující. Určete si i přesné kroky, které vyvinete k jejich naplnění. Když si stanovíte cíle, převezmete tak kontrolu nad směřováním vašeho podniku. Vytvoříte tak vizi vašeho podnikání a mnohem snadněji ji ať už sami nebo se svým týmem dosáhnete. Cíle by měly být SMART a celý tým by měl být s nimi seznámen, jedině tak jich lze v budoucnu dosáhnout. 

Obdarujte vaše obchodní partnery a zaměstnance

Nezapomeňte před Vánocemi na vaše obchodní partnery a zaměstnance a posilněte vaše vztahy promyšleným dárkem, kterým ukážete, že si jich vážíte. Obdržení dárku je silným zážitkem a podpoříte tak dobré vztahy.

Uzavřete celý rok, zhodnoťte, jak se vám dařilo a následující rok vkročte do vašeho podnikání s již stanovenou strategií a vyřešenou administrativou.

Ikona
Začněte fakturovat ZDARMA na FakturaOnline.cz
Vystavit fakturu