Lhůty pro povinnou archivaci faktur pro podnikatele v ČR

Archivace%20faktur
Každý podnikatel, který vykonává svou činnost poskytováním služby, prodejem apod. musí také dodržovat spoustu byrokratických povinností spojených s fakturací. Nejen samotné vystavování faktur podléhá různým pravidlům pro plátce i neplátce DPH, ale rozdíl je také v podmínkách jejich archivace.
Od Michaela Šišková | 9. 9. 2020 | 3 min čtení

Nejnovější články